Câu hỏi chung

1.Điểm Imperial là gì?

Điểm Imperial được hình thành độc lập và dành riêng cho khách hàng Dich vụ ngân hàng cao cấp:
 • Tặng điểm cho mỗi 50 triệu đồng số dư bình quân tháng tài khoản Imperial.
 • Xét điểm mỗi tháng và tích lũy từ tháng 01 – 12 trong năm.
 • Sử dụng điểm đến hết 31/03 năm tiếp theo.

2.Tài khoản Imperial là gì?

Là tài khoản tiền gửi thanh toán chuyên biệt dành cho khách hàng Dịch vụ ngân hàng cao cấp.

3.Điều kiện mở tài khoản Imperial là gì?

Khách hàng đang tham gia Dịch Vụ Ngân Hàng Cao Cấp.

4.Mở tài khoản Imperial như thế nào?

 • Mở mới tài khoản Imperial, hoặc
 • Nâng cấp từ tài khoản tiền gửi thanh toán hiện hữu.

5.Khách hàng được sở hữu bao nhiêu tài khoản Imperial?

Chỉ 1 tài khoản Imperial duy nhất.

6.Khách hàng không có tài khoản Imperial có được tích lũy điểm Imperial không?

Không

7.Khách hàng nhận ưu đãi gì khi sử dụng điểm Imperial?

Một điểm Imperial tương ứng 1 giao dịch tại quầy miễn phí với doanh số giao dịch tối đa 200 triệu đồng. Các giao dịch tại quầy được miễn phí khi sử dụng điểm Imperial bao gồm:
 • Các giao dịch liên quan đến tài khoản: gửi/ rút tiền mặt tài khoản tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ quỹ.
 • Chuyển tiền/ vàng trong nước.

8.Khách hàng được đổi nhiều điểm Imperial cho 1 giao dịch không?

9.Khách hàng được chủ động thanh toán thêm phí giao dịch nếu không đủ điểm không?

10.Khách hàng nhận ưu đãi Imperial bằng cách nào?

Khách hàng dễ dàng thực hiện ưu đãi Imperial tại bất kỳ điểm giao dịch Sacombank trên toàn quốc.

11.Khách hàng cần duy trì số dư tối thiểu để tham gia TK Imperial?

Không

12.TK Imperial của khách hàng có thời hạn bao lâu?

Thời hạn của TK Imperial gắn liền với điều kiện tham gia và duy trì Dịch Vụ Ngân Hàng Cao Cấp của khách hàng.

13.Khi KH không còn là KH DVNHCC nữa, điểm Imperial của KH có bị thay đổi không?

Điểm Imperial vẫn được bảo lưu khi KH DVNHCC bị loại vào kỳ xét duyệt & được duy trì đến ngày 31/3 năm tiếp theo.

14.Các điểm mạnh của tài khoản Imperial?

 • Chủ động thanh toán thêm phí nếu không đủ điểm.
 • Dễ dàng đổi điểm tại bất kỳ điểm giao dịch Sacombank.
 • Kiểm tra thông tin điểm tài khoản qua website.
 • Cập nhật số dư và điểm tài khoản qua tin nhắn.
 • Miễn phí quản lý TK.