Cách thức tham gia

Chương trình dành cho tất cả Khách hàng cá nhân giao dịch tại Sacombank.

Tất cả các giao dịch của Quý khách hàng tại Sacombank điều được quy điểm đổi quà, xét hạng và nhận được ưu đãi, chi tiết như:

Gửi tiết kiệm
Vay vốn
Chuyển tiền
Thanh toán thẻ tín dụng
Mua bán ngoại tệ

Xem thông tin

Cách đổi quà

;

Tin tức

Tin tức mới nhất

Tiết kiệm phù đổng - bài học vỡ lòng về tiết kiệm
Thư gửi con yêu
Giấc mơ nhà Thành phố – Mua đi đừng mơ nữa
Cớ sao nhiều người vẫn nói “Tôi không có nhu cầu với bảo hiểm”?