Thông tin đăng ký

(Mã kích hoạt sẽ được gửi đến số điện thoại/email KH đã đăng ký với Ngân hàng)
[Bot detect reload tooltip][Bot detect sound tooltip]
 

Điều kiện, điều khoản sử dụng:

Chào mừng Quý khách đăng ký tham gia chương trình Khách Hàng Thân Thiết của Sacombank

1. Bằng việc đăng ký truy cập website https://khachhangthanthiet.sacombank.com, Khách hàng (KH) đồng ý rằng đã đọc và xác nhận chấp nhận các Điều kiện và Điều khoản cũng như chính sách của chương trình Khách Hàng Thân Thiết (CT KHTT) của Sacombank.
2. Việc đăng ký này chỉ thực hiện thành công khi KH đã đăng ký số điện thoại/email với Sacombank. Trường hợp không nhận được mã kích hoạt, KH vui lòng đến CN/PGD Sacombank để thực hiện đăng ký.
3. KH chịu trách nhiệm bảo mật Tên đăng nhập, Mật khẩu và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết ở mức độ cao nhất nhằm phòng ngừa việc sử dụng trái phép các thông tin này. KH đồng ý rằng các thông tin đăng nhập của KH là các thông tin để Sacombank nhận diện KH, thực hiện theo yêu cầu của KH, cung cấp thông tin về KH, tiền gửi của KH hoặc các thông tin khác thể hiện trên CT KHTT.
4. KH hiểu rằng Sacombank nhận diện KH thông qua các thông tin đăng nhập (Tên đăng nhập, mật khẩu) nên bất kỳ yêu cầu nào được đưa ra sau khi đã cung cấp đúng các thông tin đăng nhập thì Sacombank sẽ mặc định là các yêu cầu đó được đưa ra bởi chính KH và Sacombank được miễn trừ mọi trách nhiệm khi thực hiện theo các yêu cầu này dù yêu cầu này được đưa ra một người khác biết thông tin của KH.
5. Sacombank KHÔNG bao giờ yêu cầu Quý khách cung cấp mật khẩu đăng nhập dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu Quý khách nhận được yêu cầu qua điện thoại hoặc email đề nghị cung cấp mật khẩu đăng nhập thì đó là GIẢ MẠO.
6. Sacombank có quyền sử dụng các thông tin đăng ký của KH để gửi quà tặng, các ấn phẩm, thông tin liên quan đến CT KHTT. Sacombank có quyền thay đổi các thông tin về điểm, hạng khi xác định các thông tin đó bị sai (i) do lỗi của hệ thống (ii) do KH đã được hưởng các quyền lợi khác tương đương (iii) do thay đổi chính sách ưu đãi (iv) hay các lý do bất khả kháng khác. Sacombank có quyền thay đổi, hủy bỏ hoặc bổ sung các thể lệ của CT KHTT mà không cần thông báo trước. Các thông tin mới nhất về CT KHTT sẽ được cập nhật tại trang web https://khachhangthanthiet.sacombank.com.
7. Khi có sự thay đổi các thông tin đã đăng ký tại Sacombank, KH phải liên hệ CN/PGD của Sacombank để cập nhật thông tin thay đổi (số CMND/ Passport , địa chỉ liên lạc, điện thoại, email,..). Sacombank không chịu trách nhiệm nếu quà tặng, ấn phẩm, thông tin liên quan CT KHTT không gửi đến được KH do sự thiếu chính xác trong thông tin gây ra.
8. Điểm và hạng của KH không được thừa kế hoặc thế chấp.

Đồng ý với điều kiện, điều khoản sử dụng